Spring naar inhoud

Spelregels

 • Je plan is voor de Bloemen- en/of Predikantenbuurt en is bedoeld voor bewoners uit deze buurten
 • Iedereen vanaf 12 jaar kan een plan indienen en liken: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, ook als je niet in de Bloemen -of Predikantenbuurt woont.
 • Je voert je plan zoveel mogelijk zelf uit, of samen met de gemeente of een andere organisatie. De gemeente ondersteunt waar nodig bij de uitvoering.
 • Indien je het plan zelf uitvoert, beschrijf je ook hoe je het plan gaat beheren (bijvoorbeeld van bloembakken)
 • Je plan kost niet meer dan € 50.000,-. Het totale budget kan verdeeld worden over meerdere plannen, dus ook plannen die kleiner zijn en minder kosten zijn welkom.
 • Je plan moet minimaal 25 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde en in aanmerking te komen voor de haalbaarheidscheck door de gemeente. De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid. Dit kan consequenties hebben voor je plan. De gemeente kan je adviseren om je plan na deze toets aan te passen.
 • Alleen bewoners uit de Bloemen- en Predikantenbuurt stemmen en verdelen het geld over de plannen. Zo bepalen zij welke plannen worden uitgevoerd.
 • Argumenten die bij een plan worden geplaatst, zijn inhoudelijk van aard en het taalgebruik is netjes. Argumenten die hier niet aan voldoen worden verwijderd.
 • Je plan wordt binnen één jaar na de bekendmaking van de winnende plannen uitgevoerd (vóór 14 december 2021).

Toetsingscriteria

De gemeente toetst je plan op de volgende punten:

 • Wij maken een inschatting van de kosten van je plan en letten daarbij op dat de kosten niet hoger liggen dan € 50.000,-. Ook kijken we of we een eventuele vergoeding (voor evt. in te kopen arbeid) realistisch vinden in relatie tot het beoogde resultaat.
 • Je plan beheer je zelf. Kan dat niet, dan kijken we hoe het plan na uitvoering beheerd moet worden en of dat (ook financieel) mogelijk is.
 • Ook kijken we of het binnen bestaande wet- en regelgeving valt.
 • Mocht er voor een locatie toestemming nodig zijn van een eigenaar, dan kijken we of dit mogelijk is.
 • Heb je een plan (bijvoorbeeld een bloembak) die bij iemand anders voor de deur wordt geplaatst? Dan vragen we die buurtbewoner of hij/zij hiermee akkoord gaat.
 • Heb je voor jouw plan een vergunning nodig? Wij kijken of dit zo is en of die te verkrijgen is.
 • Jouw plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.

Contact

Heb je vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. Als je daar geen antwoord vindt op je vraag, mail dan naar noordwestbegroot@utrecht.nl.

Login om verder te gaanCancel