Spring naar inhoud

Jij verdeelt € 50.000,- over de beste plannen

Jij weet zelf het beste wat goed is voor jouw buurt. De gemeente heeft daarom  € 50.000,- beschikbaar gesteld voor de plannen van bewoners. Bewoners bepalen wat zij met dit bedrag voor de buurt willen doen. De buurten die meedoen zijn de Bloemen- en Predikantenbuurt. De gemeente heeft vier thema’s beschreven. De thema’s zijn bedoeld ter inspiratie voor de plannen. Je kon tot en met 30 augustus een plan indienen.

De 4 thema's voor de Bloemen- en Predikantenbuurt

1. Gezond: fit & duurzaam

Heb je een goed idee om deze buurten gezonder te maken? Misschien krijg jij wel energie van outdoor-bootcamptoestellen op een groenstrook of wil je een plek waar kinderen kunnen rennen en spelen. Misschien kan de buurt ook duurzamer. Bijvoorbeeld door het invoeren van een elektrische deelauto voor de buurt? Of door het scheiden van afval en het hergebruiken van materialen? Of wil je op verschillende plekken bijenhotels en bloementuinen om bijen en vlinders aan te trekken? Is het een langgekoesterde droom om te stoppen met roken? Kom in actie, bedenk een plan en dien het in!

2. Sociaal: iedereen doet mee

Een fijne buurt is een buurt waar veel ontmoetingen en activiteiten plaatsvinden. Denk aan een diner voor buurtbewoners, jongeren helpen bij het schrijven van een bedrijfsplan of een gamesessie voor gamers uit de buurt. Misschien heb je een goed idee om eenzaamheid tegen te gaan of om elkaar te helpen of spullen te delen. Of een idee om de buurt veiliger te maken. Gebruik je kennis en creativiteit en dien je plan in!

3. Straatbeeld: een prettige omgeving

Vind jij dat de buitenruimte in de Bloemen- en Predikantenbuurt nog mooier kan? Met bijvoorbeeld meer bankjes, een andere inrichting van een pleintje of met muurschilderingen? Of misschien meer ruimte voor het stallen van fietsen? Wie weet heb jij een manier bedacht om de buurt schoner te maken en het schoon te houden. Misschien wil jij meer groen in de straat door geveltuintjes of gevelbegroeiing aan te leggen, daken te vergroenen, plantenbakken te plaatsen of een buurtmoestuin aan te leggen? Alle ideeën zijn welkom, dus kom maar op met je plan!

4. Overig

Heb je een heel ander idee wat niet binnen één van bovenstaande thema’s past? Dat is geen probleem, dien vooral je plan in! De thema’s zijn bedoeld ter inspiratie en om je te helpen bij het vormen van je plan. Ook jouw plan wordt getoetst aan de spelregels en toetsingscriteria van de gemeente.

Wat gebeurt er al in de Bloemen- en Predikantenbuurt?

Thema: Gezond

  • Gezond

    Het Julianapark nodigt uit om te bewegen. Op zaterdag kun je meelopen met de Loopgroep Julianapark. Voor ouderen is er een speciale beweegdag. En schoolkinderen van De Piramide uit Zuilen ontmoeten tijden de Goudens Sponsorloop ouderen om samen met elkaar te bewegen voor het goede doel.

Thema: Sociaal

  • Sociaal

    Speeltuin De Speelboom organiseert de laatste jaren extra activiteiten voor kinderen en moeders uit de buurt om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en samen te eten.

Thema: Straatbeeld

  • Straatbeeld

    Veel bewoners onderhouden een plantenbak of geveltuin om de buurt te vergroenen en een levendige sfeer te creëren in de straat. De gemeente plaatst de plantenbakken of legt een geveltuin aan, de bewoners zorgen voor het onderhoud en de plantjes.

Login om verder te gaanCancel