Spring naar inhoud

Noordwest Begroot

Wat zou jij doen met € 50.000,- voor de Bloemen- en Predikantenbuurt?

De gemeente stelt € 50.000,- beschikbaar voor de plannen van bewoners in de Bloemenbuurt en Predikantenbuurt in Utrecht Noordwest.

 

Bewoners hebben in totaal 33 plannen ingediend. Je kon tot 7 september op de plannen reageren. De plannen met 25 likes gaan door naar de volgende ronde. Na een haalbaarheidscheck door de gemeente verdelen de bewoners van de Bloemen- en Predikantenbuurt zelf het geld over de plannen. Zo bepalen jullie zelf welke plannen binnen een jaar worden uitgevoerd.

Bekijk de plannen

Heb je een vraag?

> Stuur een bericht
tekstwolk-punt
0 3 3 plannen

Waarom Noordwest Begroot?

Bewoners weten zelf het beste wat goed is voor hun buurt. Daarom heeft de gemeente € 50.000,- beschikbaar gesteld voor de plannen van bewoners. Noordwest Begroot is een pilot om te onderzoeken welke ideeën er leven in een buurt, of er meer ideeën ontstaan bij buurtgericht benaderen, en hoe het online verdelen van budget over plannen werkt voor bewoners. De pilot wordt uitgevoerd in de Bloemen- en Predikantenbuurt, omdat in deze buurten weinig initiatieven bij het initiatievenfonds worden ingediend.

Noordwest begroot: € 50 000 voor je buurt

Hoe werkt het?
1. Wat zou jij doen met €50.000,- voor de Bloemen- en Predikantenbuurt?

De gemeente stelt een budget van € 50.000,- beschikbaar om deze buurten nog mooier, socialer en gezonder te maken. Iedereen vanaf 12 jaar kan plannen indienen, ook als je niet in de Bloemen- of Predikantenbuurt woont.

2. Dien je plan in en voer campagne

Je kon tot en met 30 augustus je plan indienen. Tot 7 september konden planindieners campagne voeren voor hun plan. De plannen met tenminste 25 likes gaan door naar de volgende ronde.

3. Gemeente checkt de haalbaarheid

Heeft je plan minimaal 25 likes? Dan bekijkt de gemeente onder meer of het plan uitvoerbaar is, binnen wet- en regelgeving past en niet meer kost dan € 50.000,-.

4. Stem en verdeel €50.0000,- over de plannen

Iedereen vanaf 12 jaar die in de Bloemen- en Predikantenbuurt woont, kan vanaf 2 november stemmen op de plannen die binnen een jaar worden uitgevoerd. Hiervoor ontvangen alle buurtbewoners een persoonlijke brief met unieke stemcode.

Spelregels

Spelregels

 • Je plan is voor de Bloemen- en/of Predikantenbuurt en is bedoeld voor bewoners uit deze buurten
 • Iedereen vanaf 12 jaar kan een plan indienen en liken: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, ook als je niet in de Bloemen -of Predikantenbuurt woont.
 • Je voert je plan zoveel mogelijk zelf uit, of samen met de gemeente of een andere organisatie. De gemeente ondersteunt waar nodig bij de uitvoering.
 • Indien je het plan zelf uitvoert, beschrijf je ook hoe je het plan gaat beheren (bijvoorbeeld van bloembakken)
 • Je plan kost niet meer dan € 50.000,-. Het totale budget kan verdeeld worden over meerdere plannen, dus ook plannen die kleiner zijn en minder kosten zijn welkom.
 • Je plan moet minimaal 25 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde en in aanmerking te komen voor de haalbaarheidscheck door de gemeente. De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid. Dit kan consequenties hebben voor je plan. De gemeente kan je adviseren om je plan na deze toets aan te passen.
 • Alleen bewoners uit de Bloemen- en Predikantenbuurt stemmen en verdelen het geld over de plannen. Zo bepalen zij welke plannen worden uitgevoerd.
 • Argumenten die bij een plan worden geplaatst, zijn inhoudelijk van aard en het taalgebruik is netjes. Argumenten die hier niet aan voldoen worden verwijderd.
 • Je plan wordt binnen één jaar na de bekendmaking van de winnende plannen uitgevoerd (vóór 14 december 2021).

Toetsingscriteria

De gemeente toetst je plan op de volgende punten:

 • Wij maken een inschatting van de kosten van je plan en letten daarbij op dat de kosten niet hoger liggen dan € 50.000,-. Ook kijken we of we een eventuele vergoeding (voor evt. in te kopen arbeid) realistisch vinden in relatie tot het beoogde resultaat.
 • Je plan beheer je zelf. Kan dat niet, dan kijken we hoe het plan na uitvoering beheerd moet worden en of dat (ook financieel) mogelijk is.
 • Ook kijken we of het binnen bestaande wet- en regelgeving valt.
 • Mocht er voor een locatie toestemming nodig zijn van een eigenaar, dan kijken we of dit mogelijk is.
 • Heb je een plan (bijvoorbeeld een bloembak) die bij iemand anders voor de deur wordt geplaatst? Dan vragen we die buurtbewoner of hij/zij hiermee akkoord gaat.
 • Heb je voor jouw plan een vergunning nodig? Wij kijken of dit zo is en of die te verkrijgen is.
 • Jouw plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.

Heb je vragen? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar noordwestbegroot@utrecht.nl

Tijdlijn

Tijdlijn

2 juni t/m 30 augustus

Plannen indienen en campagne voeren voor likes

2 juni t/m 7 september

Extra week campagne voeren voor likes. Plannen indienen kan niet meer

8 september t/m 1 november

Gemeente toetst de plannen op haalbaarheid

2 november

Bekendmaking haalbare plannen voor de begrotingsfase

2 november t/m 13 december

Bewoners stemmen en verdelen € 50.000,- over de plannen

14 december

Bekendmaking winnende plan(nen)

15 december 2020 t/m 14 december 2021

Uitvoering winnende plan(nen)
Lees meer op utrecht.nl

Login om verder te gaanCancel